tietoturvaseloste

 

Kuva ja Mieli Oy
TIETOSUOJASELOSTE

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

Laatimispäivämäärä 24.5.2018

Rekisterin pitäjä:
Kuva ja Mieli Oy
Saukkolahdentie 12,
07280 ILOLA
050 369 7259

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa:
Saukkolahdentie 12
07280 ILOLA
050 369 7259
info (at) kuvajamieli.fi

Rekisterin nimi:
Kuva ja Mieli Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta Kuva ja Mieli Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet: 
Asiakasrekisterin tiedot on suojattu vahvoin salasanoin ja hyvää tietoturvatapaa käyttäen. wwwa.kuvajamieli.fi -palvelin on suojattu palomuurilla, joka mahdollistaa ainoastaan välttämättömimmän tietoliikenteen.Manuaaliset aineistot säilytetään lukitussa tilassa.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen:
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Kuva ja Mieli Oy:n sähköpostitse info (at) @kuvajamieli.fi tai kirjeitse Saukkolahdentie 12, 07280 Ilola.  Kuva ja Mieli Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

<< takaisin etusivulle