Terapiaa
   Koulutusta
   Konsultaatiota


   Arvostavalla asenteella
 
 


TERAPIAA
Pitkäaikainen kokemus haastavasta asiakas- ja terapiatyöstä.

Teen terapiatyötä nuorten, aikuisten, pariskuntien ja perheiden kanssa. Olen tehnyt perheterapiaa myös maahanmuuttajaperheiden kanssa.

 

KOULUTUSTA
Viimevuosina olen kouluttanut perheterapeutteja ja ratkaisukeskeisiä yksilöterapeutteja erityistason psykoterapiakoulutuksissa yhteistyössä Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen ja Tampereen kesäyliopiston sekä Dialogic Partners Oy:n kanssa.

Lisäksi luennoin mm. seuraavista aiheista:
- Arvostavan asiakastyön menetelmät
- Asteikkotyökalujen monipuolinen käyttö (Avaavat asteikot)
- Työ- ja henkinen hyvinvointi
- Tunteet ja tunneäly asiakastyössä ja työyhteisöissä
- Oma-aputoiminta ja ryhmien perustaminen ja ohjaaminen, sekä ohjaajien kouluttajien kouluttaminen
- Voimavara- ja ratkaisukeskeiset työmenetelmät psykoterapiaan ja muuhun asiakastyöhön
- Vuorovaikutus: perheissä, parisuhteissa ja
työyhteisöissä
- Perhetyönmenetelmät
- TRE, stressin- ja traumanhoitomenetelmän perusteet
- Maahanmuuttajuus ja monikulttuurinen asiakastyö

Räätälöin
koulutuspakettini asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Olen kouluttanut ja järjestänyt ratkaisukeskeistä koulutusta ryhmille ja tehokursseja pienryhmille ja yksittäisille ihmisille.

Kouluttajakokemus

- Olen toiminut erityistason psykoterapiakoulutuksen pääkouluttajanasekä pääkouluttajan työparina.
- Työhyvinvointiluennointi yritysten ja yhteisöjen henkilöstölle
- Monikulttuurinen asiakastyö ja maahanmuuttaja-asiakkaan kohtaaminen
- Menetelmäkoulutus psykoterapeuteille
- Nuorten kanssa työskentely, lastensuojelutyö, perhetyö sekä perheleirien suunnittelu ja toteuttaminen.
- Mielenterveyden keskusliiton oma-apuryhmien vetäjien kouluttaminen ja koulutuksen suunnittelu.
- Asiakaspalvelukoulutus, erityisteemana tunteet asiakkaan kohtamisessa
- Lisäksi olen vetänyt ehkäisevän päihdetyön tuotekehitysprojektia. Minulla on myös työkokemusta kehitysvamma-, invalidi- ja päihdehuollosta.
- Olen Ratkes ry:n perustajajäsen ja kunniajäsen. Olen ollut mukana yhdistyksen hallituksessa ja koulutustyöryhmässä sekä totetuttamassa Ratkes-päiviä sekä Innostuksen- ja jakamisen safari
-koulutustapahtumia.
- Olen Suomen TRE-yhdistys ry:n perustajajäsen.

 

KONSULTAATIOTA, KEHITTÄMISHANKKEITA JA TYÖNOHJAUSTA
Asiakastyön ja työyhteisön kysymykset sekä työhyvinvoinnin tukeminen.

 

Yhteistyökumppaneitani ovat mm. Dialogic.fi, Tampereen yliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Suomen TRE-yhdistys, Trauma Prevention/David Berceli, Mielenterveyden keskusliitto, Tmi Mielen kielellä/Timo Rytkönen, Metamuutos Oy/Lauri Heikkilä, Profess/Lasse Salmi ja Tathata/Tapio Malinen.

 

 


 

ARTIKKELEITA

Aapo Pääkkö ja Timo Rytkönen
Ohjaavatko tunteet minua vai minä tunteitani?
Kuinka voin hyödyntää tunteita oman hyvinvointini lisäämiseksi?
>> Artikkeliin

Aapo Pääkkö
Toimivia keinoja työyhteisösi vuorovaikutukseen ja tunneilmaston kehittämiseen
>> Artikkeliin

Aapo Pääkkö
Rakkaus ja dialogisuus asiakastyössä
>> Artikkeliin

Aapo Pääkkö
Muisteloita yhteiseltä matkalla oma-aputoiminnan kouluttajana
>> Artikkeliin

Aapo Pääkkö ja Harri Helle
Keskustelua voimavaraistumisesta

kysymykset toimittaja Elisa af Hällström
>> Artikkeliin